Protokol o čištění filtru FAP/DPF

Protokol o čištění zaznamenává tlakovou zkoušku filtru před a po čištění.
protokol